1. Լեզուների
2. Համակարգչային
3. Հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների
4. Մանրէաբանության և կենսաբանության
5. Ընդհանուր, օրգանական, անալիտիկ, ֆիզկոլոիդային քիմիայի
6. Զբոսաշրջության կազմակերպման և տուր օպերատորական գործի
7. Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիայի, կազմակերպման և սպասարկման
8. Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման
9. Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման
10. Հացի մակարողենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիայի, սարքավորման և տեխ. քիմ. վերահսկման
11. Ֆիզիկական կուլտուրայի դահլիճ