Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար՝ Ա. Սարգսյան

arpinesargsyan7@gmail.com

Միջազգային համագործակցության շրջանակներն ավելի ու ավելի ընդլայնելու արդեն վաղուց որդեգրած ռազմավարությանը հավատարիմ մնալով՝ Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջում 2014թ. փետրվարի 1-ից ստեղծվեց միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, որը կոչված է համակարգելու քոլեջի արտաքին կապերը: Միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գերագույն նպատակն է ոչ միայն ամրապնդել կապերը սոցիալական գործընկերների և այլ ուսումնական հաստատությունների հետ, այլև ստեղծել բազմաթիվ նոր հնարավորություններ ուսանողների համար իրենց մասնագիտական բնագավառում արտասահմանյան փորձն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև իրենց կրթությունը մի շարք օտարերկրյա պետություններում շարունակելու համար: Իր հիմնադրման պահից Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջը շատ նվաճումներ է ունեցել, որի արդյունքում այսօր ուսանողները լայն հնարավորություններ ունեն իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցկացնել հետևյալ արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում և կազմակերպություններում, որոնց հետ համագործակցում է քոլեջը:

1. Ս.Պետերբուրգի սպասարկման և տնտեսագիտության համալսարան (Ռուսաստանի Դաշնություն)
2. Նարվայի մասնագիտական ուսումնական կենտրոն (Էստոնիայի Հանրապետություն)
3. Ռակվեյերի մասնագիտական դպրոց (Էստոնիայի Հանրապետություն)
4. Քոբուլեթիի մասնագիտական դպրոց (Վրաստանի Հանրապետություն)
5. Զլինի Թոմաս Բատա համալսարան (Չեխիա)
6. Հունաստանի համանուն ուսումնական հաստատություններ
7. Ռիգայի <<Պուրվցիեմա>> առևտրի դպրոց (Լատվիայի Հանրապետություն)
8. Տնտեսագիտության ,ֆինանսների և միջազգային առևտրի ղազախական համալսարան (Ղազախստանի Հանրապետություն)
9. Հյուրանոցային և զբոսաշրջային դպրոցների եվրոպական ասոցիացիայի (AEHT) անդամ
10. ՀՀ-ում բրիտանական խորհրդի գրասենյակ (British Council)
11. Քրեյվեն քոլեջ (Մեծ Բրիտանիա)
12. Ֆրանսիայի << Ժան Դրուանտ >> հյուրընկալության դպրոց
13. Կաունասի Սուրբ Իգնատիուս Լոյոալայի քոլեջ (Լատվիայի Հանրապետություն)
14. Դուբրովնիկի զբոսաշրջության և սննդի կազմակերպման դպրոց (Խորվաթիայի Հանրապետություն)
15. << Դոքլենդզ >> ակադեմիա (Մեծ Բրիտանիա)
16. Կաունասի սպասարկման մասնագետների համար մասնագիտական ուսումնական կենտրոն (Լիտվայի Հանրապետություն)
17. Վիլնյուսի զբոսաշրջության և առևտրի դպրոց (Լիտվայի Հանրապետություն )
18. Սկոպիայի զբոսաշրջության և սննդի կազմակերպման միջնակարգ հանրակրթական դպրոց (Մակեդոնիայի Հանրապետություն)
19. Թբիլիսիի Բիզնես Ակադեմիա- SBA (Վրաստանի Հանրապետություն)