Մասնագիտություններ

1Զբոսաշրջություն (դասիչ` 1015.01.5)

 • Որակավորումը` մասնագետ զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

2Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

 • Որակավորումը` զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման մենեջեր
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 4 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

3Գործավարություն օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

 • Որակավորումը` գործավար
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 4 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

 

4Սպասարկման կազմակերպում

 • Մասնագետի որակավորումը` մենեջեր սպասարկման ոլորտի
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

 

5Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ հանրային սննդի պատրաստման
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա և հեռակա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

6Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ ՝ 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ՝ 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

7Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ խմորման արտադրության և գինեգործության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ

 

8Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնոլոգ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա
 • Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգ
Image
Image
Image
Image
Image