Մասնագիտություններ

Զբոսաշրջություն (դասիչ 2307)

 • Մասնագետի որակավորումը` զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
 • Անվճար և վճարովի

Սպասարկման կազմակերպում (դասիչ 2301)

 • Մասնագետի որակավորումը` մենեջեր
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
 • Անվճար և վճարովի

Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա (դասիչ 2711)

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնիկ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • հիմնական ընդհանուր կրթությամբ - 3 տարի 6 ամիս
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային) և հեռակա
 • Անվճար և վճարովի

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա (դասիչ 2702)

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնիկ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
 • Անվճար և վճարովի

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն (դասիչ 2704)

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնիկ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
 • Անվճար և վճարովի

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա (դասիչ 2710)

 • Մասնագետի որակավորումը` տեխնիկ
 • Կրթությունը` միջին մասնագիտական
 • Կրթության հիմքը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
 • Կրթության տևողությունը
  • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի 6 ամիս
 • Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
 • Անվճար և վճարովի
Image
Image
Image