Ընդունելության պայմանները


Ընդունելության համար դիմորդները ներկայացնում են
  1. Վկայական ընդհանուր կրթության վերաբերյալ
  2. Չորս լուսանկար 3x4 չափսի
  3. Անձը  հաստատող  փաստաթուղթ
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
  1. Միջնակարգ (լրիվ) կրթության ատեստատ
  2. Չորս լուսանկար 3x4 չափսի
  3. Անձը  հաստատող  փաստաթուղթ
  4. Զորակոչային տարիքի դիմորդները` կցագրման վկայական