Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

23.05.2012-06.06.2012
Մասնագիտական պրակտիկա Էստոնիայում


Երևանի զբոսաշրջության,սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջի և <<Նարվայի մասնագիտական ուսումնական կենտրոն>>-ի ( Էստոնիա) միջև հաստատված համագործակցության շրջանակներում շնորհիվ մայիսի 23-ից մինչև հունիսի 6-ը հայ-հունական քոլեջի մի խումբ ուսանողներ (Մհերյան Հարությունը,Կարապետյան Գայանեն,Վաղարշակյան Ժենյան,Սահակյան Արթուրը,Կարապետյան Նարեկը,Սարգսյան Նարեկը,Սիրունյան Քրիստոֆը, Արոյան Սերյոժան) իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցկացրեցին Էստոնիայում: