Օտար լեզուների ամբիոնի միջոցառում

<<Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ>>-ի օտար լեզուների ամբիոնը 2014թ.-ի նոյեմբերին համատեղ միջոցառում կազմակերպեց, որտեղ տարբեր կուրսերի և մասնագիտությունների ուսանողները ներկայացրեցին Մեծ Բրիտանիայի, Հունաստանի և Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը, պատմությունը, սովորույթները և ավանդույթները, խոհանոցը: Ուսանողները միջոցառումը զարդարեցին իրենց պարերով, երգերով՝ ներկայացնելով նաև նշված երկրների մշակույթը: