2011թ. սեպտեմբերի 19-23-ը Միացյալ Թագավորության Սքիփթոն քաղաքի ՙTraining-Consul-Tancy-Support Center՚ կազմակերպության ներկայացուցիչները այցելել են քոլեջ, ինչպես նաև 19.09.11-23.09.11 ժամանակահատվածում վերոհիշյալ կազմակերպության կողմից անց է կացվել ՙSoft-skills Team Building՚ և ՙSoft-skills Leadership՚ թեմաներով քոլեջի դասախոսների և սոցիալական գործընկերությունների ներկայացուցիչների համար սեմինար: