Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

Քոլեջի և հյուրանոցային և զբոսաշրջային դպրոցների եվրոպական ասոցիացիայի /European association of hotel & tourism schools/ միջև հաստատված համագործակցության շրջանակներում 2012թ. հոկտեմբերի 8-13-ը քոլեջի տնօրեն Ա.Մ.Վարդանյանի գլխավորությամբ քոլեջի պատվիրակությունը այցելեց Մակեդոնիայի Հանրապետություն /Սկոպյե, Օհրիդ/՝ ասոցիացիայի հերթական տարեկան համաժողովին մասնակցելու նպատակով: Նշենք, որ քոլեջն անդամակցում է հյուրանոցային և զբոսաշրջային դպրոցների եվրոպական ասոցիացիային 2011 թվականից: