Մասնագիտություններ

Զբոսաշրջություն (դասիչ 2307)

Սպասարկման կազմակերպում (դասիչ 2301)

Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա (դասիչ 2711)

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա (դասիչ 2702)

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն (դասիչ 2704)

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա (դասիչ 2710)