Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

Մայիսի 22-25 Վրաստանի Քոբուլեթի քաղաքում կայացավ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երեխաների միջին մասնագիտական կրթության նպաստավոր իրիկանացմանը նվիրված համաժողով: Համաժողովին մասնակցում էին Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի, Սանկտ-Պետերբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիայի պատվիրակությունները: Համաժողովում Հայաստանը ներկայացնում էին Երևանի հայ-հունական քոլեջի տնօրեն Ա.Վարդանյանը և ուսումնական բաժնի վարիչ Կ.Մովսիսյանը: Եվրախորհրդի աջակցությամբ իրականացված ծրագիրը նպատակ ունի հաջորդ տարվա մայիս ամսին համաժողովի ներկայացուցիչ պետությունների սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուսանողներին համախմբել Էստոնիայում, որոնք էլ հնարավորին չափ կներկայացնեն իրենց երկրները: Այս մարդասիրական ծրագրի մասնակից պետությունները կստեղծեն բարենպաստ պայմաններ իրենց կրթական հաստատություններում` սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուսանողների ուսումնական գործընթացը հարմարեցնելով նրանց պահանջմունքներին: