Ն Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

Միջազգային համագործակցության շրջանակներում «Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ն ընդգրկվել է «Healthy Urban Life» ուսանողների փոխանակման միջազգային ծրագրում, որը նախատեսվում է իրականացնել մեր քոլեջում: Ծրագիրը կիրականացվի 2013թ. մարտի 20-25-ը, որին կմասնակցեն մեր քոլեջի, Ռուսաստանի Դաշնության, Լատվիայի Հանրապետության եւ Էստոնիայի Հանրապետության ուսանողները /33 հոգի/: Կազմակերպչական հարցերը քննարկելու նպատակով 2013թ. փետրվարի 15-16-ը քոլեջ էին ժամանել վերոգրյալ պետությունների ուսանողներից եւ կազմակերպիչներից բաղկացած 6 հոգանոց պատվիրակությունը: