Դասընթացներ
Քոլեջում  կազմակերպվում  են  կարճաժամկետ
վերապատրաստման դասընթացներ (30 օր տևողությամբ),
հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
  1. Խոհարար
  2. Մատուցող
  3. Սեղանի ձևավորող
  4. Բարմեն
  5. Հրուշակագործ
Տրվում է հավաստագիր (սերտիֆիկատ):