Համասկարգչային լսարանները հագեցած են ժամանակակից համակարգիչներով և լրացուցիչ սարքերով: Գործում է ինտերնետային կապը: Քոլեջի ընդհանուր կրթությամբ ընդունված ուսանողները անցնում են "Ինֆորմատիկա", "Համակարգչային օպերատրության հիմունքներ" և "Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում" առարկանները: Միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ ընդունված ուսանողները անցնում են "Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ" և "Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում" առարկաները:
Ուսուցումը տարբեր մասնագիտությունների գծով տարբեր է` ելնելով մասնագիտական առանձնահատկություններից:


Համակարգչային լաբորատորիայի ապագա ծրագրերն են`
  • համակարգչային ներքին ցանցի կատարելագործում
  • էլեկտրոնային ուսուցման ներդրում
  • քոլեջի վարչական աշխատանքների ավտոմատացում
    back